Hit enter after type your search item

yargıtay

img
Yazar: Enver Batur Giriş Şirketler hukukunun temel ilkelerinden olan ayrılık ilkesi gereğince şirketin malvarlığı, kendisini oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığından bağımsızdır. Bu durum özellikle tüzel kişiliğe sahip olan şirketler bakımından uygulama alanı bulmakla birlikte sınırsız sorumluluk ilkesinin benimsenmiş olduğu ve tüzel kişiliğe haiz olmayan...
This div height required for enabling the sticky sidebar