Hit enter after type your search item

toplum

img
Yazar: Aslıhan Acartürk Yüzyıllardır var olan cinsiyet rollerinin, belirli kalıplarda birbirinden neredeyse zıt olmasına dikkat edilerek keskin çizgilerle ayrılması sorunu, günümüzde de küçük yaşlardan ikna edilmeye başlanan bireylerde geleneksel normların devamı gibi görülerek tartışmaya kapalı kalmıştır. Toplumların çoğunda kabullenilmiş ataerkillik kavramı ise toksik maskülinitenin en...
This div height required for enabling the sticky sidebar