Hit enter after type your search item

ticari iş

img
Yazar: Enver BATUR Giriş Bu makalede müteselsil kefalet kurumu açıklandıktan sonra Türk Ticaret Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlenmiş olan ticari işlerde teselsül karinesinin Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri kısmında düzenlenen şekil şartları karşısında (BK. 583 ve 603) uygulanıp uygulanamayacağı farklı görüşler çerçevesinde değerlendirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret...
This div height required for enabling the sticky sidebar