Hit enter after type your search item

ticaret hukuku

img
Yazar: Esra Şule Gürgil Giriş Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda bunun sonuçlarını şahsi olarak üstüne aldığı bir teminat sözleşmesidir. Bu yolla alacaklı da asıl borçludan alacağını temin edememesi durumunda alacağını güvence altına almış olacaktır. Günümüzde sıklıkla başvurulan bir kurum olarak...
img
Yazar: Enver BATUR Giriş Bu makalede müteselsil kefalet kurumu açıklandıktan sonra Türk Ticaret Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlenmiş olan ticari işlerde teselsül karinesinin Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri kısmında düzenlenen şekil şartları karşısında (BK. 583 ve 603) uygulanıp uygulanamayacağı farklı görüşler çerçevesinde değerlendirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret...
This div height required for enabling the sticky sidebar