Hit enter after type your search item

sosyal bilimler

img
Yazar: Semanur DEMİRKAYA I. Giriş Devlet, yasama yürütme ve yargı erklerinden oluşmaktadır. Kamu yönetimi ise yürütme erki ile ilişkilendirilmektedir. Kamu yönetimi kendi personeli ve sahip olduğu mallar ile vatandaşa çeşitli hizmetler sunarak devletin amaçlarını yerine getirmektedir. Bu bağlamda devletin en önemli amaçlarından birisinin kamu yararı...
img
Yazar: Serkan TAĞAL I. Giriş Avrupa Birliği; kurulduğu tarihten, küreselleşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüze dek gelişmekte olan ülkelerin dikkatini çekmiş ve bu ülkelerin katılmak için yoğun çaba harcadığı uluslararası bir örgüt olmuştur. Bu uluslararası örgüte, Türkiye’de dahil olmak istemiş ve bu konudaki çabası 1950’lerden...
img
Teknoloji bağımlılığı son dönemde hızla artan ve özellikle gençler arasında görülen bir bağımlılık türüdür. Sosyal medya platformlarının her geçen gün kullanıcı sayısının artması ve kullanım sürelerinin uzaması günümüzdeki en yaygın bağımlılık türleri arasında görülmektedir. Teknoloji bağımlılığı hakkında merak edilenleri ekibimizden Merve Sancı sizler için Dr....

Yazar: Aslıhan Acartürk Yüzyıllardır var olan cinsiyet rollerinin, belirli kalıplarda birbirinden neredeyse zıt olmasına dikkat edilerek keskin çizgilerle ayrılması sorunu, günümüzde de küçük yaşlardan ikna edilmeye başlanan bireylerde geleneksel normların.

img
Yazar: Aleyna Gürbüz Arabesk; 1950'lerde köylerden şehre, özellikle İstanbul'a başlayan göçle ortaya çıkan müzik temelli bir alt kültürdür. Müzik endüstrisi de kitlelerin göçünün yol açtığı köklü sosyal ve ekonomik değişimlerden nasibini aldı. Arabesk’in kesin bir çıkış noktasından bahsetmek zor ancak göçlerin çoğunun ülkenin Doğu kısmından...
This div height required for enabling the sticky sidebar