Hit enter after type your search item

şiddet

img
Özellikle kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve LGBTQ bireylerinin yaşadıkları şiddet olaylarına karşı hukuki yardımda bulunmak üzere Ankara Barosu bünyesinde kurulan Gelincik Merkezinin işleyişini, kapsamını ve faaliyetlerini 2014 yılından beri Ankara Barosu Gelincik Merkezi'nde rehber avukat olarak bulunan ve halihazırda Ankara Barosu Gelincik Merkezi Divan Üyesi...

ISRARLI TAKİP KAVRAMI

17 Haziran 2021

Yazar: Esra Gürgil Türk hukukunda ayrı bir suç olarak düzenlenmeyen ancak günlük hayatta maalesef ki sıklıkla karşılaştığımız “ısrarlı takip” kavramı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 9.9.2009 tarihli Opuz v. Turkey kararı.

img
Yazar: Umut Arda Apaydın Giriş Uluslararası antlaşmaların onaylanması hakkında oldukça çok kaynağa sahip olsak da bunların sona erdirilmesi konusu şimdiye dek büyük bir tartışma yaratmamıştır. Sözleşmelerin sona erdirilmesi konusunu gündeme getiren olay 19 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verilmesidir. Burada karar yerindeliği ve hukukiliği...

Yazar: Feyza Betül TURAN Hepimiz ilişkilerimizde özellikle romantik ilişkilerimizde bazı sorunlar yaşarız. Bu tüm ilişkilerin beraberinde getirdiği olağan ve normal süreçlerdir. Tüm bu çatışmalar ve görüş ayrılıkları ya da sorunlar.

This div height required for enabling the sticky sidebar