Hit enter after type your search item

sgk

img
Yazar: Furkan Yüksel Giriş İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan zararlar sosyal sigorta kapsamında olduğundan, bu zarar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanacaktır. Fakat sosyal sigorta teminat limitleri, meydana gelen kaza sonucundaki zararları tam olarak karşılamaktan uzaktır. Bu durumda zarara...
This div height required for enabling the sticky sidebar