Hit enter after type your search item

savcı

img
Yazar: Bora Can ALCAN Giriş Tanzimat Dönemi’ne kadar Batı hukuku ile tanışmamış olan Osmanlı’da, İslam hukuku hüküm sürmekteydi[1]. Batı’da gerçekleşen gelişmeleri yakalamakta güçlük çeken Osmanlı, döneminin pek bir gerisinde kalarak, Gülhane Hatt-ı Hümâyûn (Tanzimat Fermanı) ile Batılılaşma hareketini başlatmıştır. Batılılaşma kapsamında, ilmiye sınıfında da köklü...
This div height required for enabling the sticky sidebar