Hit enter after type your search item

salgın hastalık

img
Yazar: Aytunç Yıldız Giriş Olağanüstü hal; devletin, müspet hukuk düzeni kuralları ile karşılanmasına olanak olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında devletin başvurduğu özel bir yönetim usulüdür. Bu olağanüstü haller olarak kastedilenler 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nda şöyle sıralanmaktadır: a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar...
This div height required for enabling the sticky sidebar