Hit enter after type your search item

metaverse ve hukuk

img
Yazar: Rıza Erdi MERTOĞLU Giriş Son yıllarda dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler, Metaverse teknolojisi üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır. İnsanlar arasında “geleceğin dünya düzeni” olarak bahsedilen Metaverse, günümüzde internet devriminden sonraki en büyük gelişmelerden biri konumundadır. Yaşanan bu ilgi çekici yenilikler hukuk alanında da kendisini göstermekte ve...
This div height required for enabling the sticky sidebar