Hit enter after type your search item

lawyer

img

BİR SERİ OLARAK TAHKİM I

In Hukuk
|
On 9 Mart 2022
Yazar: Stj.Av. Oğuz DEMİR Giriş Gelişen ve her geçen gün dijitalleşen dünyamızda temel norm alanı olarak hukuk da kendisine düşen payı almaktadır. Teknolojik gelişmeler bir yana COVID 19 sürecinin de etkisiyle hukuk, üzerine düşen vazifeyi icra edebilmek amacıyla hemen her alanda değişikliklere ayak uydurma ve...

Writer: Işıl ERSOY The COVID-19 pandemic has hit the world, threatening the health, social, political, and economic levels of all countries. The pandemic fueled poverty, inequality, discrimination, and exclusion; and.

img

AVUKATLIK STAJI SORUNLARI

In Güncel
|
On 4 Kasım 2021
Yazarlar: Stj. Av. Kerem Hazer & Stj. Av. Taceddin Kalkan Giriş Yargının üç sacayağı mevcuttur. Bu üç sacayağı, iddia, savunma ve hüküm şeklindedir. Sacayağının savunma kısmını avukatlar oluşturmaktadır. Avukatlık amaç itibariyle, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak...
img
Yazar: Esra Şule GÜRGİL Giriş Anayasa’nın 41. maddesinde aile kurumuna yer verilmiş ve “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır…” cümlesi ile bu kurumun toplum yapısındaki önemine temas edilmiştir. Bu denli önemli olan aile yapısının koruması için ise eşlerin sahip olduğu hukuki işlem...
1 2 4
This div height required for enabling the sticky sidebar