Hit enter after type your search item

kamu yönetimi

img
Yazar: Semanur DEMİRKAYA I. Giriş Devlet, yasama yürütme ve yargı erklerinden oluşmaktadır. Kamu yönetimi ise yürütme erki ile ilişkilendirilmektedir. Kamu yönetimi kendi personeli ve sahip olduğu mallar ile vatandaşa çeşitli hizmetler sunarak devletin amaçlarını yerine getirmektedir. Bu bağlamda devletin en önemli amaçlarından birisinin kamu yararı...
This div height required for enabling the sticky sidebar