Hit enter after type your search item

kabul edilebilirlik

img
Yazar: Taceddin KALKAN Bireysel başvuru yolu 2010 Anayasa değişikliği ile hukukumuza girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle de herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamında bulunan haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından...
This div height required for enabling the sticky sidebar