Hit enter after type your search item

HMK

img
Yazar: Şansal DEMİRCİOĞLU Yasağın Amacı ve Kapsamı Medeni yargılama hukukunda iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı genel olarak, davacı tarafından ileri sürülen maddi vakıaların belli bir aşamadan sonra artık değiştirilmemesini, bunlara yenilerinin eklenmemesini, davanın konusunun değiştirilmemesini ve ayrıca talep sonucunun arttırılmamasını ve mevcut taleplere yenilerinin eklenmemesini...
This div height required for enabling the sticky sidebar