Hit enter after type your search item

fifa

img
Yazar: Berkay BOZBIYIK Giriş Öncelikle sözleşmenin tanımını yapmak gerekirse; sözleşme hukuksal bir sonuç yaratmak amacıyla iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi arasında yapılan yazılı veya sözlü nitelik taşıyan taraflara haklar ve yükümlülükler yükleyen karşılıklı rızaya dayalı anlaşmadır. Profesyonel futbol özelinde ise bu durum...
This div height required for enabling the sticky sidebar