Hit enter after type your search item

ceza muhakemesi hukuk

img
Yazar: Özgür KILIÇ Giriş Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar” kısmının “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde yer alan 170. maddede düzenlenmiştir. TCK m.170’e göre: “(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya...
This div height required for enabling the sticky sidebar