Hit enter after type your search item

ceza hukuku

img
Yazar: Av. Ramiz BAL I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) diğer arama ve elkoyma işlemlerinden ayrı olarak 134. maddede bilgisayar ve bilgisayar içerikleri ile ilgili arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine ilişkin hükümler getirilmiştir. Kanun metni oldukça ayrıntılı düzenlenmiş olup, yazımızda kanun koyucunun amacı,...

Yazar: Av. Ramiz BAL Giriş 15.07.2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimini takiben ülkemizde başlatılan FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında bahse konu suç açısından kişinin eylemlerinin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için.

img
Yazar: Bora Can ALCAN Giriş Tanzimat Dönemi’ne kadar Batı hukuku ile tanışmamış olan Osmanlı’da, İslam hukuku hüküm sürmekteydi[1]. Batı’da gerçekleşen gelişmeleri yakalamakta güçlük çeken Osmanlı, döneminin pek bir gerisinde kalarak, Gülhane Hatt-ı Hümâyûn (Tanzimat Fermanı) ile Batılılaşma hareketini başlatmıştır. Batılılaşma kapsamında, ilmiye sınıfında da köklü...

Yazar: Esra Gürgil Giriş Toplum, kısaca, belirli ortak özelliklere sahip olan bireyler topluluğu olarak tanımlanabilir. Toplumların belirli davranış normları vardır ve bu normlar zamanla değişkenlik gösterebilir. Yani, toplum sürekli olarak.

img

GARANTÖRSEL İHMALİ SUÇLAR

In Hukuk
|
On 12 Nisan 2021
Yazar: Merve SANCI Giriş İnsanlar yaşamını idame ettirmek için bir arada yaşamak zorundadırlar. Bir arada yaşamanın sonuçlarından biri de insanların istek ve çıkarlarının birbiriyle çatışmasıdır. Bu çatışmalardan dolayı insanlar hayatlarını belirli kurallar çerçevesinde sürdürmeleri gerekir. Ancak, insanlar öngörülen kurallara uymayarak bunları ihlal edebilirler. Lakin, insanların...

Teknolojinin en hızlı gelişim gösterdiği çağdayız ve artık internet, telefon, bilgisayar gibi teknolojiler bireylerin ayrılmaz birer parçası haline geldi. Hayatımızı büyük oranda kolaylaştıran teknoloji, bize getirdiği yeniliklerle birlikte korkunç bir.

This div height required for enabling the sticky sidebar