Hit enter after type your search item

Başkanlık Sistemi

img
Yazar: Sabri KARAGÜNDÜZ “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.”[1] Anayasamızda Cumhurbaşkanına yüklenen temel sıfatlar ve yükümlülükler bunlardır. Ayrıca, Anayasa m.103’te belirtilen cumhurbaşkanlığı andıyla Cumhurbaşkanına ek yükümlülükler...
This div height required for enabling the sticky sidebar