Hit enter after type your search item

Anayasa Hukuku

img
Yazar: Özgür Arda İNCE Giriş İfade özgürlüğü hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (tercüme) 19. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: “Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde...
img
Yazar: Helin Ayaz Giriş Yasama faaliyetini yerine getirmekle görevli olan parlamento üyelerine, bu görevlerini yerine getirirken kendilerini ifade etmekte özgür olmaları ve kişi güvenliklerinin sağlanması maksadıyla çeşitli bağışıklıklar tanınmıştır. Yasama bağışıklığı olarak ifade edebileceğimiz bu muafiyetler yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere iki çeşittir.[1]...

Yazar: Aytunç Yıldız Giriş Olağanüstü hal; devletin, müspet hukuk düzeni kuralları ile karşılanmasına olanak olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında devletin başvurduğu özel bir yönetim usulüdür. Bu olağanüstü haller.

img
Yazar: Umut Arda Apaydın Giriş Uluslararası antlaşmaların onaylanması hakkında oldukça çok kaynağa sahip olsak da bunların sona erdirilmesi konusu şimdiye dek büyük bir tartışma yaratmamıştır. Sözleşmelerin sona erdirilmesi konusunu gündeme getiren olay 19 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verilmesidir. Burada karar yerindeliği ve hukukiliği...
This div height required for enabling the sticky sidebar