Hit enter after type your search item

Anayasa Hukuku

img
Yazar: Özgür Arda İNCE Giriş İfade özgürlüğü hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (tercüme) 19. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: “Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde...

Yazar: Helin Ayaz Giriş Yasama faaliyetini yerine getirmekle görevli olan parlamento üyelerine, bu görevlerini yerine getirirken kendilerini ifade etmekte özgür olmaları ve kişi güvenliklerinin sağlanması maksadıyla çeşitli bağışıklıklar tanınmıştır. Yasama.

img
Yazar: Umut Arda Apaydın Giriş Mahkemelere (adalete) erişim hakkına getirilen her sınırlandırmanın başta adil yargılanma hakkı olmak üzere mahkemelerden talep edilen diğer hak ve özgürlükler üzerinde ciddi etkileri vardır. Daha yolun başından adalete erişemeyen, mahkemeye ulaşamayan birisi için sonraki aşamaların ne kadar etkin, kolay veya...

Yazar: Aytunç Yıldız Giriş Olağanüstü hal; devletin, müspet hukuk düzeni kuralları ile karşılanmasına olanak olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında devletin başvurduğu özel bir yönetim usulüdür. Bu olağanüstü haller.

img
Pandemi döneminde ülkeler salgının bulaşını azaltmak ve normal hayata bir an önce dönebilmek amacıyla tedbirler almaktadırlar. Türkiye'de alınan bu tedbirlerin hukuka uygunluğu sorunu sıklıkla gündem olmaktadır ve farklı görüşler öne sürülmektedir. Sizler için bu konuyu eski Danıştay üyesi Prof. Dr. Ali D. Ulusoy ile ele...
This div height required for enabling the sticky sidebar