Hit enter after type your search item
img
Yazar: Rıza Erdi MERTOĞLU Giriş Son yıllarda dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler, Metaverse teknolojisi üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır. İnsanlar arasında “geleceğin dünya düzeni” olarak bahsedilen Metaverse, günümüzde internet devriminden sonraki en büyük gelişmelerden biri konumundadır. Yaşanan bu ilgi çekici yenilikler hukuk alanında da kendisini göstermekte ve sanal...

DONBASS’TA NELER OLUYOR?

On 26 Ocak 2022

Yazar: Tuğrul DURANOĞLU I. Giriş Uluslararası kamuoyu bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında artan tansiyonu takip etmekte, olası bir sıcak çatışmanın önlenmesi için olanca gayreti göstermektedir. Karadeniz’e limanı olan bu.

img
Son zamanlarda ortaya çıkan yeni virüs varyantları ve buna bağlı olarak artan vaka sayıları bizleri endişelendirirken; Sağlık Bakanlığının, pandeminin etkilerini azaltmak ve kamu sağlığını korumak amacıyla uygulamaya koyduğu ve hayatımızın rutin bir parçası haline gelen Hayat Eve Sığar uygulamasının işlediği kişisel veriler KVKK’ye ne ölçütte uyumlu?...
img
Yazar: Umut Can AKYILDIZ Giriş Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya, bölgede hâkimiyet kurmak istemiş ve bu nedenle bölge ülkelerinin Batılı devletlerle sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerini sınırlandırmaya yönelik yaptırımlarda bulunmuştur. Bu yaptırımlardan zaman zaman batı yanlısı politikalar izlemesi sebebiyle Ukrayna da nasibini almıştır. Bu süreçte Ukrayna’da...

Yazar: Serkan TAĞAL Giriş 21.Yüzyılın başlarına kadar hukuk, hayvanları ekonomik yararları ölçüsünde dikkate alıyordu. Hayvanın; gücü, postu, sütü, balı vs. ne kadar önemliyse ilgili hukuk kuralları da o kadar fazlaydı..

img
Son zamanların en çok konuşulan teknolojik gelişmelerinden biri olan Metaverse hayatımızı etkilemeye ve değiştirmeye şimdiden başladı. Teknolojinin son harikalarından biri olarak lanse edilen Metaverse'ün hukuk düzeninde nasıl etkiler doğurabileceğini ekibimizden Merve SANCI, Av. Özge Evci ERALP ile ele aldı. 1- Metaverse teknik anlamda nedir? Av. Özge...
This div height required for the sticky sidebar