Hit enter after type your search item
img
Yazar: Helin AYAZ Giriş Medeni Usul Hukuku genel itibariyle kişilerin maddi hukuktan doğan haklarının korunması veya bu hakların gerçekleştirilmesini sağlarken bir yandan da toplum barışını sağlamayı amaç edinen bir alandır. Türk Hukuku’nda bu konuda her ne kadar kesin bir görüş birliği sağlanamamış olsa da Hukuk Muhakemeleri...

Yazar: Taceddin KALKAN 2016 yılında Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişilerin mahremiyetinin korunması, veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerinin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının,.

img
Yazar: Özgür KILIÇ Giriş İnternet özellikle 20. Yüzyılın sonundan itibaren hayatımıza girmiş ve gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanına etki etmeyi başarmıştır. İnterneti bizim için bu kadar vazgeçilmez yapan şeylere örnek olarak, bilgiye ulaşma imkanını hızlandırmasını, iletişimi kolaylaştırmasını, hatta alışverişin internet üzerinden gerçekleştirilmesinin oldukça kolay...
img

AVUKATLIKTA REKLAM YASAĞI

In Hukuk
|
On 22 Mart 2021
Yazar: Merve SANCI Giriş TÜİK verilerinden yararlanarak Türkiye’nin 2020 yılı nüfus istatistiklerine baktığımızda Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiden oluşmaktadır.[1] 83 milyon civarı nüfusu olan Türkiye’nin Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukat sayısı istatistiklerine baktığımızda 31.12.2020 itibariyle 77.797 erkek avukat, 65.533 kadın avukat yani toplamda...
1 12 13
This div height required for the sticky sidebar