Hit enter after type your search item

Sosyal Bilimler

img
Yazar: Melisa CENAL 1. Giriş İnsan saldırganlığı, fiziksel veya sözlü fark etmeksizin kasıtlı olarak bir başkasına zarar vermeyi amaçlayan davranışlardır. Saldırganlık ve diğer kişilik özelliklerinin doğuştan gelen bir dürtü olduğunu düşünenler olmasına rağmen çevremizden öğrendiğimiz bir şey olduğunu göstermek için yapılmış birçok çalışma da mevcuttur....
img
Yazar: Umut Can AKYILDIZ Giriş Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya, bölgede hâkimiyet kurmak istemiş ve bu nedenle bölge ülkelerinin Batılı devletlerle sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerini sınırlandırmaya yönelik yaptırımlarda bulunmuştur. Bu yaptırımlardan zaman zaman batı yanlısı politikalar izlemesi sebebiyle Ukrayna da nasibini almıştır. Bu süreçte...
img
Yazar: Umut Can AKYILDIZ Giriş Mavi Vatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de deniz yetki alanlarını ifade eden doktrindir. Başka bir deyişle Mavi Vatan'ı ülke sınırlarımızın deniz alanlarında korunması olarak da tanımlayabiliriz. Nitekim toprakların yanı başında bulunan deniz de anavatan gibi Mavi Vatan’ı ifade...

Yazar: Aslıhan Acartürk Yüzyıllardır var olan cinsiyet rollerinin, belirli kalıplarda birbirinden neredeyse zıt olmasına dikkat edilerek keskin çizgilerle ayrılması sorunu, günümüzde de küçük yaşlardan ikna edilmeye başlanan bireylerde geleneksel normların.

img
Yazar: Aleyna Gürbüz Arabesk; 1950'lerde köylerden şehre, özellikle İstanbul'a başlayan göçle ortaya çıkan müzik temelli bir alt kültürdür. Müzik endüstrisi de kitlelerin göçünün yol açtığı köklü sosyal ve ekonomik değişimlerden nasibini aldı. Arabesk’in kesin bir çıkış noktasından bahsetmek zor ancak göçlerin çoğunun ülkenin Doğu kısmından...
This div height required for enabling the sticky sidebar