Hit enter after type your search item

AV.YEŞER AYDINOĞLU İLE ANKARA BAROSU GELİNCİK PROJESİ

/

Özellikle kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve LGBTQ bireylerinin yaşadıkları şiddet olaylarına karşı hukuki yardımda bulunmak üzere Ankara Barosu bünyesinde kurulan Gelincik Merkezinin işleyişini, kapsamını ve faaliyetlerini 2014 yılından beri Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nde rehber avukat olarak bulunan ve halihazırda Ankara Barosu Gelincik Merkezi Divan Üyesi olan Av. Yeşer Aydınoğlu ile ele aldık. 

1- Ankara Barosu’nun projesi olan Gelincik Projesinden bize bahseder misiniz?

Gelincik Merkezi, 2011 yılında Ankara Barosu tarafından toplumdaki özellikle kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya ve LGBTIQ bireylere karşı artan fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete karşı hukuki yardımda bulunmak üzere kurulmuştur. Bu anlamda Gelincik Merkezi’nde 115 tane rehber ve 500’in üzerinde gönüllü avukat görev almaktadır.

2- Gelincik Projesi toplumdaki hangi eksikliği kapatmak amacıyla ortaya çıkmıştır? Gelincik Projesi’nin misyonu ve vizyonu nedir?

Aslında Gelincik Merkezi, toplumda şiddet gören kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve LGBTIQ bireylerin bir şekilde çeşitli nedenlerle yargıya, mahkemeye erişememiş olmaları karşısında bu bireylere hukuki hizmet sunma amacıyla oluşturuldu. Bu anlamda misyonumuzun bu olduğunu söyleyebiliriz. Gelincik Merkezi, şiddete uğramış kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve LGBTI bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını; bunun için hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama geçirilmesini sağlamaya çalışarak istem sahiplerine hukuki yardımda bulunma amacındadır. Gelincik Merkezi’nin vizyonunun ise, hukuki hizmet alamayan şiddet görmüş hiçbir bireyin kalmaması olduğunu söyleyebiliriz.

3- Gelincik Projesi’nin hedef kitlesini kimler oluşturmaktadır?

Gelincik Projesi’nin hedef kitlesini şiddete uğramış kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve LGBTIQ bireyler oluşturmaktadır.

4- Gelincik Projesi’nde yer almak isteyen avukatların, psikologların veya sosyal hizmet uzmanlarının hangi niteliklere sahip olması gerekmektedir?

Aslında Gelincik Projesi’nde daha çok hukuki hizmet verilmektedir. Bu anlamda Merkez bünyesinde maalesef şuan için psikolog veya sosyal hizmet uzmanı bulunmamaktadır. Ancak Gelincik Merkezi’ni duyup gönüllü bir şekilde haftanın belli günlerinde Merkeze gelerek ya da psikolojik destek almak isteyen talepçilerimiz ile kendileri ortak gün ve yer belirleyerek görüşme olanağı sağlamaya çalışan psikolog veya sosyal hizmet uzmanları bulunmaktadır. Bu anlamda bu desteği gönüllü olarak yapan psikologlarımıza da şükranlarımızı iletiyoruz. Çünkü gerçekten ellerinden geldiğinde büyük bir özveri ile yardım ediyorlar.

Bunun yanında Gelincik Merkezi’nde görev almak isteyen avukatların, ilk önce Ankara Barosu Adli Yardım ve CMK eğitimlerini alması, bunları tamamlamasının ardından Gelincik Merkezi eğitimi almaları gerekiyor. Daha sonra bu eğitimlerin ardından başvurmaları halinde Gelincik Merkezi’nde görev alabiliyorlar.

5- Gelincik Projesi’ne başvuran kişilere nasıl yardım sağlıyorsunuz? Yardım süreciniz nasıl işlemektedir?

Biraz önce de bahsetmiştim, Gelincik Merkezi’nde hem rehber avukatlar hem de gönüllü avukatlar bulunmaktadır. Rehber avukatlar, Merkez içerisinde bulunmakta, talepçi ile ilk görüşmeyi rehber avukatlar yapmakta, ayrıca Merkez içerisinde de gerekli görevlerde bulunmaktadırlar. Gönüllü avukatlar ise, sahada olan avukatlar. Yani kendisine Merkez tarafından bir görevlendirme yapılan ve sonrasında talepçi ile ilgili bütün hukuki süreçleri sürdüren avukatlardır.

Bu açıklamayı yaptıktan sonra Gelincik Merkezi’nde süreç şu şekilde ilerlemektedir; Öncelikle Gelincik Merkezi’ne başvurmak isteyen kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir. Başvurmaları halinde 6284 Sayılı Kanun uyarınca taleplerinin yanında başka bir taleplerinin bulunması halinde istediğimiz bir takım belgeler var bunları da getirmeleri gerekmektedir. Merkeze geldiklerinde orada nöbet tutan rehber avukat ile hemen görüşme sağlanıyor. Tabi bu özel bir odada sadece avukat ile talepçinin olduğu bir görüşme oluyor. Bu görüşmede rehber avukat talepçiyi dinleyerek talebine uygun hukuki yol belirleyerek bunu sistemimize giriyor. Daha sonra sistem kendisi gelen talepçiye avukat ataması yapıyor. Talepçiye atanan gönüllü avukat sonraki bütün hukuki süreçleri takip ediyor ancak Merkez olarak da dosyadan elimizi çekmiyoruz. Gönüllü avukatlarla da irtibat halinde olarak dosya hakkında bizim de bilgimiz oluyor. Burada şunu belirtmek gerekir ki, Merkezde 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruma, boşanma, bununla birlikte velayet, nafaka, tazminat gibi konularda atama yapılmaktadır. Maalesef ceza davaları konusunda Merkez tarafından avukat ataması yapılamamaktadır.

Bunun yanında Gelincik Merkezi’ne 444 43 06 nolu telefondan 7 gün 24 saat ulaşabilinmektedir.

6- Gelincik Projesi’nin ismi nereden gelmektedir?

Gelincik çiçeği, her koşulda var olabilen, rüzgara, yağmura dayanabilen bir çiçektir. Ancak aynı zamanda koparıldığında hemen solan, yaşayamayan bir çiçek. Kadın ise, üreten, her türlü zorluğa göğüs geren bir bireydir. Hayatını başkalarına adayabilecek derecede fedakardır, ancak toprağına bağlı kaldığı sürece. Şiddet, kadını topraktan koparmak gibidir. Şiddet ile kadının can damarları kesiliyor, mahkum edildiği korku ile canlılığını yitiriyor ve potansiyeli yok ediliyor. Ve sonrasında da soluyor maalesef. Bu nedenle Merkezimizin adı Gelincik olarak tercih edildi. Kadının, toprağından koparılmamasını sağlamak ve canlılığını, potansiyelini her türlü engele karşı koruması amacıyla konuldu.

Burada şunu da belirtmek gerekir ki; kadının kırılgan ya da dejavantajlı grup olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu terminolojinin de değişmesi gerekir. Kadın asla kırılgan ya da dejavantajlı değildir. Bu tarz kalıplar toplum tarafından dikte edilmekte ve kadını güçsüz, korunmaya muhtaç bir birey olarak algılanmasını sağlamaktadır. Oysa ki, kadın, her türlü zorluğa karşı durabilen ve potansiyeli çok yüksek bir varlıktır.

This div height required for enabling the sticky sidebar