Hit enter after type your search item

AV. OĞUZ EVREN KILIÇ ile BLOCKCHAIN ve KRİPTO PARALAR

/

1- İleriki dönemlerde kripto paraların gelişim göstermesi ve Türkiye özelinde de günlük hayatımızda kullanılacak olması ihtimalinde hukuki anlamda ne tarz sorunlar ortaya çıkacaktır?

Kripto para teknolojisinin ilk adımı, bir ödeme ve para transfer sistemiydi. Kripto para olgusu yıllarca bu eksende değerlendirildi. Oysa yıllar içinde kripto para teknolojisi hızla ilerledi, çatallaştı. Kripto para olgusu, bu ilerleme ve çatallaşma ile birçok farklı alanda yepyeni teknolojiler sunan küresel bir fenomene dönüştü. Bugün geldiğimiz noktada kripto paralar birçok farklı amaca hizmet eder durumda. Bundan dolayı kripto paraların hayatlarımıza temas ettiği, dönüştürdüğü noktaların tespit edilerek hukuki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu geciktikçe, hukukumuz ve bürokrasimiz hayatın gerçeklerinin çok gerisinde kalacak, hayatın gerçeklerine karşı zayıf bir duruma düşecektir. Çünkü hayat, zaman ve teknoloji beklemez.

2- Hazine Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında kripto paralarla ilgili yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ve Merkez Bankası, SPK, BDDK ve ilgili diğer kurumlarla birlikte çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Bu çerçevede ne tür düzenlemeler bekliyorsunuz, vergilendirme olması durumunda bu nasıl gerçekleştirilebilir? Dünyada kripto paraların vergilendirmesine dair bir örnek var mıdır?

Kripto para alanında kapsamlı regülasyonlar yapılması gerektiğini en başından beri söyleyenlerden biriyim. Kapsamlı regülasyonların en önemli ve ilk adımı da fikrimce, ayrı bir Dijital Varlıklar Kanunu çıkarılması olur. Bunun mutlaka ayrı bir yasasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yasa, genel hükümler içeren, tanımlayıcı, bu işin anayasası niteliğinde olacak bir yasa olmalı. Sonra bu yasaya göre diğer tüm mevzuat uygun hale getirilmeli. Vergilendirme, kripto para alanının legalizasyonu için bir ilk adım niteliğinde. Devletin vergi aldığı bir alanı legalize etmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu da piyasaya güven telkin edecektir. Fakat vergilendirme çok ama çok yetersiz ve küçük bir adım. Bu, daha çok devletin hem güç gösterisinden hem de gelir elde etme çabasından ibaret. Bunun ötesine geçilmesi lazım. Dünyada vergilendirme için birçok örnek mevcut. İsrail, İngiltere, İspanya, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerde kripto para piyasasından elde edilen kazançlar çeşitli statüler altında vergilendiriliyor. (Bu konuda detaylı açıklamalar için www.oguzevrenkilic.com adresindeki internet sitesinin “Videolar” kısmında yer alan videolara bakılabilir.)

3- Kripto paraların miras olarak bırakılması mümkün müdür?

Kripto para ekonomik bir değer ifade etmesi nedeniyle miras olarak bırakılabilir. Burada var olan genel hükümler çerçevesinde bir yorum yapıyoruz. Fakat az önce de dediğim üzere, kapsamlı bir yasal düzenleme yapıldığında bunun detayları netleşecektir.

4- Blockchain teknolojsinin bir özelliği olan şeffaflık yani yapılan işlemlerinin herkes tarafından görülebilmesi kullanıcıların kişisel verileri açısından nasıl değerlendirilebilir?

KVKK ile blokzincir teknolojisinin çatıştığı bazı noktaların olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunun da yine yasal düzenlemeler ile ele alınması zorunluluğu mevcut. Bunun dışında, blokzincir sistemi içinde yer alan verilerin “alenileşmesi” hususunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Zira bir kişinin bir blokzincir ağına veri girerken bu konu hakkında bilgilendirilmesi, ağ içindeki düğümler tarafından bu verilerin işleneceği, saklanacağı ve görüntülenebileceği hususunda bilgilendirilmesi ve bu hususta onayının alınması gerektiğini düşünüyorum. Ağın dışına bu verilerin paylaşılmayacağına dair bir taahhüt de bu bilgilendirme ve onaya eklenebilir.

5- Türk Hukukunda bilgisayar programlarının eşya olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Bitcoin ve diğer kripto paralar eğer yasal bir zemine oturtulmaya çalışırsa eşya hukuku açısından nasıl değerlendirilmelidir? Kripto paralar hangi hukuki düzlem içerisinde değerlendirilebilir?

Kripto paranın hukuki niteliği dünyada hala tartışılan bir konu. Dünyada hiçbir ülke bu konuda kesin bir hükme varmış değil. Birçok farklı tasnifle karşılaşıyoruz. İşin ilginci, bu tartışmalar ağır aksak sürerken, teknoloji hızla ilerliyor ve hem dönüşüyor hem de yeni unsurlar dahil oluyor. Daha dünya Bitcoin’in ne olduğuna karar verememişken, ortaya birçok farklı kripto para türü çıkıverdi. En son geldiğimiz noktada NFT’lerin ne olduğu konuşuluyor. Hukuk, teknolojiye yetişemiyor. Ülkemiz hukukunun da var olan teknolojileri tanımlamakta yetersiz kaldığını, öncelikle hukukumuzda bazı teorik ve normatif değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hali hazırda var olan kripto para türlerinin her birinin hukuki niteliğinin farklı olduğunu, hepsinin bir üst tanım olarak “Dijital Varlık” statüsünde birleştirilmesi gerektiğini, “Dijital Varlık” tanımının da bir çatı yasada yapılması gerektiğini düşünüyorum.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar