Hit enter after type your search item

Açık Rıza Metni

CASE İNTERNET SİTESİ

 BAŞVURU AÇIK RIZA METNİ

Case üzerinden kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin “Case İnternet Sitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nin tarafıma sunulduğunu, bu metnin tarafımca okunduğunu ve anlaşıldığını kabul ve beyan ederim.

Metinde açıklanan şartlar ve amaçlar kapsamında, görsel ve işitsel kayıt kategorisindeki verilerimin işlenmesine, bu kategorideki verilerim ile birlikte kimlik kategorisindeki verilerimin de Case internet sayfasında yayınlanmasına özgür iradem ile açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

This div height required for enabling the sticky sidebar